Posted by: Sayyid Aziz | May 25, 2008

Al-Ghazali

Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali ath-Thusi asy-Syafi’i (lahir 1058 di Thus, propinsi Khurasan, Persia (Iran), wafat 1111, Thus) adalah seorang filosof dan teolog muslim Persia, yang dikenal sebagai Algazel di dunia Barat abad Pertengahan.

Riwayat Hidup

Imam al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijrah bersamaan dengan tahun 1058 Masehi di bandat Thus, Khurasan (Iran). Beliau berkun`yah Abu Hamid karena salah seorang anaknya bernama Hamid. Gelar beliau al-Ghazali ath-Thusi berkaitan dengan gelar ayahnya yang bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat kelahirannya yaitu Ghazalah di Bandar Thus, Khurasan. Sedangkan gelar asy-Syafi’i menunjukkan bahwa beliau bermazhab Syafi’i. Beliau berasal dari keluarga yang miskin. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan saleh. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Beliau pernah memegang jawatan sebagai Naib Kanselor di Madrasah Nizhamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Imam Al-Ghazali meninggal dunia pada 4 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Thus. Jenazahnya dikebumikan di tempat kelahirannya.

Pendidikan

Pada tingkat dasar, beliau mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan beliau menguasai Bahasa Arab dan Parsi dengan fasih. Oleh sebab minatnya yang mendalam terhadap ilmu, beliau mula mempelajari ilmu ushuluddin, ilmu mantiq, usul fiqih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keeempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Selepas itu, beliau melanjutkan pelajarannya dengan Ahmad ar-Razkani dalam bidang ilmu fiqih, Abu Nasr al-Ismail di Jarajan, dan Imam Harmaim di Naisabur. Oleh sebab Imam al-Ghazali memiliki ketinggian ilmu, beliau telah dilantik menjadi mahaguru di Madrasah Nizhamiah (sebuah universitas yang didirikan oleh perdana menteri) di Baghdad pada tahun 484 Hijrah. Kemudian beliau dilantik pula sebagai Naib Kanselor di sana. Beliau telah mengembara ke beberapa tempat seperti Mekkah, Madinah, Mesir dan Jerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dalam pengembaraan, beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah.

Karya

Teologi

 • Al-Munqidh min adh-Dhalal
 • Al-Iqtishad fi al-I`tiqad
 • Al-Risalah al-Qudsiyyah
 • Kitab al-Arba’in fi Ushul ad-Din
 • Mizan al-Amal
 • Ad-Durrah al-Fakhirah fi Kasyf Ulum al-Akhirah

Tasawuf

 • Ihya Ulumuddin (Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama), merupakan karyanya yang terkenal
 • Kimiya as-Sa’adah (Kimia Kebahagiaan)
 • Misykah al-Anwar (The Niche of Lights)

Filsafat

 • Maqasid al-Falasifah
 • Tahafut al-Falasifah, buku ini membahas kelemahan-kelemahan para filosof masa itu, yang kemudian ditanggapi oleh Ibnu Rushdi dalam buku Tahafut al-Tahafut (The Incoherence of the Incoherence).

Fiqih

 • Al-Mushtasfa min `Ilm al-Ushul

Logika

 • Mi`yar al-Ilm (The Standard Measure of Knowledge)
 • al-Qistas al-Mustaqim (The Just Balance)
 • Mihakk al-Nazar fi al-Manthiq (The Touchstone of Proof in Logic)
Advertisements

Responses

 1. Perbincangan seputar al-Ghazali tidak pernah akan tuntas. Ia adalah tokoh besar dan kontroversial. Ia terkesan memusuhi filsafat, tetapi ia banyak berfilsafat. Dialah orang yang meragukan ahli fiqh yang tidak paham filsafat. Namun meski demikian ia cenderung disalah pahami, sehingga ia dikambing hitamkan sebagai penghambat rasionalitas. Untuk itu sejarahlah yg akan membuktikan.

 2. Alghazali adalah pemikir,filosuf dan sufi islam dikenal dengan hujjatul islam sekalipun sekaliber beliau yang telah menyumbangkan pemikirannya bagi ummat manusia khususnya kaum muslim dan dijadikan sebagai khazanah islam yg besar,disamping itu beliau menyadari keterbatasan dan kekurangan yang ada pada dirinya,sehingga ia menyatakan bahwa di beberapa materi aku kurang menguasai…yaitu ilmu hadist ..! oleh karena itu,ada kelompok menghujat beliau habis-habisan berdasarkan dari sisi kelemahannya…!sementara si penghujat tidak menyadari bahwa dia sendiri belum mampu/berbuat yang mencapai setinggi derajat Al Imam…!mayoritas orang segalanya diukur dengan dirinya,sekalipun ia bodoh…!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Categories

%d bloggers like this: